Skip to text

Kjøpsbetingelser

Salgsbetingelser

Priser
Alle priser er oppgitt i NOK og inkluderer 25% MVA. Sophia Brand Jewellery AS (Org.nr. 915 549 004) reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske årsaker. Vi forbeholder oss retten til å endre priser grunnet kampanjer, trykkfeil eller andre årsaker.

Betaling
Vi benytter Klarna Checkout og Vipps som betalingsløsning. Klarna Checkout administreres av Klarna AB. Du betaler trygt med VISA/Mastercard, faktura, eller øvrig finansering.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering
Vi leverer alltid varene raskest mulig. I høytider og hektiske perioder kan lengre leveringstid forekomme. Sophia Brand står ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i leveringen av din pakke, som skyldes feil eller forsinkelser hos våres fraktleverandør. Alle leveringsfrister er veiledende og derfor kan avvik forekomme. Dersom sendingen blir forsinket eller i verste fall borte, skal vi hjelpe deg så mye vi kan slik at du kan motta bestillingen så raskt som mulig.
Dersom du ikke har varen innen 10 virkedager etter du har bestilt, kontakt oss på sophia@sophiabrand.no.

Forsendelse
Vi sender våre varer med Posten/Bring eller utlevering i butikk. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt i bestillingen er korrekt.

Reklamasjon
Dersom varen er skadet ved levering skal dette snarest meldes til oss og helst på ankomstdagen via vårt kontaktskjema. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått, slik at vi kan løse problemet på beste måte. Send oss bilder av varen og emballasjen sammen med ditt ordrenummer og fulle navn. Ta godt vare på både varen og emballasjen til du hører fra oss igjen.

Angrerett
Forbrukeren kan gå fra avtalen uten å oppgi noe grunn innen 14 dager etter at tjenesteyteren har oppfylt sin opplysningsplikt i forhold til angrerettloven og varen er mottatt. Forbruker er pliktig til å gi beskjed til tjenesteyter hvis angreretten benyttes. Beskjeden bør være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er innfridd, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet. Produktene må leveres tilbake innen 14 dager fra dagen meldingen om bruk av angrerett blir brukt.

Kilde: forbrukertilsynet. Angrerettskjema finner du her.

Du har ansvaret for at returvarer når frem til oss i uskadet/komplett stand i original emballasje. Sørg derfor for at varene er forsvarlig innpakket. Returen sendes til:

Sophia Brand Jewellery
Rådhusgata, 9
3210 Sandefjord
Norge

Husk å legg ved angrerettskjema og kontaktinformasjon slik at vi finner tilbake til din ordre.

Endringene i vilkår
Sophia Brand Jewellery AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å formidles videre til utenforstående.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering: Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag: Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving: Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsing

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling.

Nyhetsbrev
Ved førstegangs handel vil du pr. e-post bli spurt om å bli med i vårt nyhetsbrev. Du velger selv å takke ja til dette. Takker du ja, kan du når som helst melde deg av.

Personvern
Les personvernerklæringen som forteller hvordan Sophia Brand Jewellery AS samler inn og behandler personopplysninger her.

 

Cart

Cart empty

Continue shopping

Refresh