Sophia Brand Scandinavian Treasures

Charm Key of Hope

2.000,00 kr
Tax included.

 "Key Of Hope" charmsene er enkle å henge på Sophia Brand hoopsene, eller egne hoops du allerede har. Du kan også vippe dem på et kjede.

Fine som dåps gaver til både mor og barn. 

Håp og Muligheter: Nøkkelen symboliserer håpet om å finne løsninger på problemer eller åpne dører til nye muligheter og opplevelser.

Positive Endringer: Det kan indikere troen på at ting vil bedre seg, selv når de virker vanskelige eller umulige.

Beskyttelse og Veiledning: Som en amulett kan den også representere beskyttelse og veiledning gjennom usikre tider.

Personlig Vekst: Å bære en "håpets nøkkel" kan minne en om viktigheten av å fortsette å vokse og lære gjennom livets reiser.

Smykkemateriale
Smykkemateriale